fbpx
Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do stopki

Dlaczego nowe odkrycia medyczne potrzebują lat, aby trafić do pacjentów?

Evidence Based Medicine: Dlaczego nowe odkrycia medyczne potrzebują lat, aby trafić do pacjentów?

Czym jest Evidence Based Medicine?

Evidence Based Medicine (EBM), czyli medycyna oparta na dowodach, to podejście, które odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej medycynie. Dzięki EBM lekarze mogą oferować pacjentom najskuteczniejsze metody leczenia oparte na aktualnych dowodach naukowych. Jednak wdrożenie nowych odkryć medycznych do praktyki klinicznej często zajmuje wiele lat. Dlaczego tak się dzieje? Przyjrzyjmy się temu procesowi krok po kroku.

Proces wdrożenia nowych metod w medycynie

Odkrycie naukowe

Każda innowacja w medycynie zaczyna się w laboratorium, gdzie naukowcy przeprowadzają badania podstawowe i kliniczne. Wyniki tych badań są następnie publikowane w renomowanych czasopismach medycznych. Publikacje te przechodzą przez rygorystyczny proces recenzji, aby upewnić się, że są wiarygodne i wartościowe.

Ocena dowodów

Kolejnym krokiem jest ocena dowodów. Publikacje naukowe są poddawane meta-analizom i systematycznym przeglądom literatury, które pomagają określić ich jakość i wiarygodność. Przeglądy systematyczne analizują i oceniają inne badania, a metaanalizy, będące częścią tych przeglądów, statystycznie oszacowują wielkość efektu, uśredniając wyniki wielu badań, aby uzyskać jeden zbiorczy wynik.

Regulacje i aprobaty

Nowe terapie i technologie muszą zostać zatwierdzone przez odpowiednie organy regulacyjne, takie jak FDA (Food and Drug Administration) w USA czy EMA (European Medicines Agency) w Europie. Proces ten może trwać kilka lat, ponieważ wymaga przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań klinicznych fazy III.

Wdrożenie do praktyki klinicznej

Nawet po zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, wdrożenie nowych metod do codziennej praktyki klinicznej może być powolne. Lekarze muszą być przeszkoleni w nowych technikach, a placówki medyczne muszą dostosować swoje zasoby. Ważne jest również, aby przekonać środowisko medyczne i pacjentów o korzyściach płynących z nowych metod.

Hierarchia dowodów w Evidence – Based Medicine


(rys. piramida EBM)

W medycynie opartej na dowodach istnieje hierarchia dowodów, która pomaga określić, które badania są najbardziej wiarygodne i powinny stanowić podstawę do podejmowania decyzji klinicznych:

 1. Przeglądy systematyczne i metaanalizy:
  Na szczycie hierarchii znajdują się systematyczne przeglądy i metaanalizy, które łączą wyniki wielu badań, aby uzyskać najbardziej wiarygodne i dokładne wyniki.
 2. Badania kliniczne z randomizacją oraz próbą kontrolną (ang. randomised controlled trial, RCT):
  Są to badania, w których uczestnicy są losowo przydzielani do grupy eksperymentalnej lub kontrolnej, co minimalizuje ryzyko błędów i pozwala na dokładne określenie skuteczności interwencji.
 3. Badania kohortowe:
  Stosuje się je szczególnie w epidemiologii w celu poznania powszechnie występujących schorzeń oraz ich przyczyn. W badaniach tych wyróżniamy dwie grupy (kohorty) – narażoną oraz nie narażoną na dany czynnik.
 4. Badania kliniczno-kontrolne:
  Te badania są retrospektywne i stosuje się je szczególnie w przypadku chorób rzadkich. Analizują przeszłe ekspozycje osób chorych (przypadków) i zdrowych (kontrolnych) na potencjalne czynniki ryzyka.
 5. Raporty serii i pojedynczego przypadku:
  Mogą być obserwacją własną lekarza. Nie uwzględniają natomiast grupy kontrolnej, przez co nie pozwalają na wyciąganie wniosków przyczynowo-skutkowych.
 6. Opinie eksperckie:
  Najniżej w hierarchii znajdują się opinie ekspertów, które choć mogą być cenne, często bazują na subiektywnych poglądach i nie powinny być traktowane na równi z badaniami przekrojowymi.

Czas wdrożenia: Dlaczego to tak długo trwa?

Średni czas wdrożenia nowego odkrycia medycznego do praktyki klinicznej szacuje się na około 17 lat. Ten długi okres wynika z kilku kluczowych czynników:

 • Rygorystyczne badania:
  Każdy nowy lek czy technologia musi przejść przez wieloetapowy proces badań klinicznych, aby zapewnić jego skuteczność i bezpieczeństwo.
 • Przeszkody biurokratyczne:
  Proces zatwierdzania przez organy regulacyjne jest czasochłonny i wymaga skrupulatnej dokumentacji.
 • Opór przed zmianami:
  Zarówno lekarze, jak i pacjenci mogą być oporni na zmiany i wolą trzymać się sprawdzonych metod.
 • Koszty i finansowanie:
  Wdrożenie nowych technologii często wiąże się z wysokimi kosztami, które mogą stanowić barierę, szczególnie w krajach o niższych dochodach.

Dlaczego Evidence Based Medicine jest tak ważna?

Mimo że proces wdrożenia jest długotrwały, Evidence Based Medicine odgrywa kluczową rolę w poprawie jakości opieki zdrowotnej. Dzięki niej lekarze mogą podejmować bardziej świadome decyzje, opierając się na solidnych dowodach naukowych, a pacjenci mają dostęp do najnowszych i najbardziej skutecznych metod leczenia.

Evidence Based Medicine zapewnia, że medycyna nie jest oparta na przestarzałych praktykach, ale na aktualnej wiedzy i innowacjach, które mogą znacząco poprawić wyniki leczenia i jakość życia pacjentów.

Podsumowanie

Evidence Based Medicine to fundament nowoczesnej opieki zdrowotnej. Choć wdrażanie nowych metod może trwać wiele lat, jest to niezbędny proces, który zapewnia, że każda nowa terapia jest skuteczna i bezpieczna dla pacjentów. Dlatego warto inwestować w badania naukowe i wspierać proces wdrożenia, aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z najnowszych osiągnięć medycyny.

Co o tym sądzisz?

Co sądzisz o procesie wdrażania nowych metod medycznych? Czy uważasz, że można go przyspieszyć bez kompromisów w kwestii bezpieczeństwa? Podziel się swoją opinią w komentarzach! Jeśli masz pytania dotyczące EBM lub chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do kontaktu.

FAQ

 1. Co to jest Evidence Based Medicine?

Evidence Based Medicine to podejście w medycynie, które polega na podejmowaniu decyzji klinicznych opartych na najnowszych i najbardziej wiarygodnych dowodach naukowych.

 1. Jakie są etapy wdrażania nowych odkryć medycznych?

Proces wdrożenia obejmuje odkrycie naukowe, ocenę dowodów, zatwierdzenie przez organy regulacyjne i wdrożenie do praktyki klinicznej.

 1. Dlaczego wdrażanie nowych metod medycznych trwa tak długo?

Długi czas wynika z potrzeby przeprowadzenia rygorystycznych badań klinicznych, spełnienia wymogów regulacyjnych, pokonania oporu przed zmianami oraz wysokich kosztów.

 1. Co to jest hierarchia dowodów?

Hierarchia dowodów to system klasyfikacji badań naukowych według ich wiarygodności, z przeglądami systematycznymi i metaanalizami na szczycie, a opiniami eksperckimi na dole.

Źródło:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279348/
https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine

1 Uwagi

 • X22tab
  Wysłano 2024-06-19 Na 14:05

  Hey people!!!!!
  Good mood and good luck to everyone!!!!!

zostaw komentarz

Wózek0
Wózek0
Wózek0
pl_PLPolish